Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Οι Υπηρεσίες μας

Θεραπεία άτονων ελκών

Εκτιμάται ότι το 1% του ενηλίκου πληθυσμού θα εμφανίσει άτονο έλκος κάτω άκρου κάποτε στη ζωή του. Δυστυχώς όμως, αρκετές φορές οι ασθενείς δεν καθοδηγούνται από ειδκό και σπαταλούν πολλά χρήματα και χρόνο χωρίς επιτυχία.

Σημαντικό ρόλο για την επούλωση ενός άτονου έλκους παίζει η ειδική γνώση και εμπειρία του αγγειοχειρουργού σε τέτοια προβλήματα, ώστε αφενός να προσδιορίσει επακριβώς την παθολογική αιτία που προκάλεσε τη δημιουργία του έλκους και αφετέρου να διαμορφώσει στοχαστικά τη στρατηγική, καθορίζοντας τον τρόπο και τη συχνότητα της φροντίδας. Επίσης, πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την πρόληψη υποτροπής του έλκους.

Με τις μεθόδους που εφαρμόζουμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση των άτονων ελκών των κάτω άκρων, έχουμε επιτύχει πολύ υψηλά ποσοστά αφενός μεν επούλωσης των ελκών και αφετέρου πρόληψης της υποτροπής τους.

 

ΠΡΙΝ

ULCER-1 (a)

ΜΕΤΑ 2 ΜΗΝΕΣ

ULCER-1 (b)

 

ΠΡΙΝ

ULCER-2 (a)

ΜΕΤΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ULCER-2 (b)