Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Οι Υπηρεσίες μας

Αγγειακή προσπέλαση νεφροπαθούς

Οι εγχειρήσεις αγγειακής προσπέλασης (fistula, αρτηριοφλεβικό μόσχευμα) γίνονται σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν ή ήδη υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Τις επεμβάσεις αυτές συνήθως διενεργούμε υπό τοπική αναισθησία ως περιστατικά ημέρας με ολιγόωρη νοσηλεία.

Οι επεμβάσεις αγγειακής προσπέλασης γενικά κατηγοριοποιούνται (με βάση το βαθμό βαρύτητάς τους και τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα) ως μεσαίες.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία μιας τέτοιας επέμβασης είναι η σωστή επιλογή της θέσης στην οποία θα γίνει η επέμβαση και η άψογη χειρουργική τεχνική.