Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Θεραπεία

Αγγειοπλαστική & τοποθέτηση stent

Αυτή η ενημέρωση δε σκοπεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση, διάγνωση και θεραπεία. Οι ασθενείς που διαβάζουν άρθρα σ’ αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να αξιολογήσουν τις πληροφορίες προσεκτικά με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού τους.

Τι είναι η αγγειοπλαστική με μπαλόνι και η τοποθέτηση stent;

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι [Percutaneous Transluminal Balloon Angioplasty] – όπως ονομάζεται ακριβέστερα – είναι η διαπλάτυνση ενός στενωμένου αγγείου με ειδικό καθετήρα που στην άκρη του έχει ένα μικρό μπαλόνι και που εισάγεται μέσα στον αυλό του αγγείου διαμέσου του δέρματος χωρίς να γίνει χειρουργική τομή. Η επέμβαση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία. Αρχικά παρακεντάται μια αρτηρία με εύκολη πρόσβαση, όπως η μηριαία αρτηρία στη βουβωνική περιοχή, η βραχιόνια αρτηρία στο βραχίονα ή η κερκιδική στον καρπό. Προωθείται ένας καθετήρας προς την περιοχή του ενδιαφέροντος, γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας και λαμβάνονται ακτινογραφίες (αγγειογραφία).

Κατόπιν γίνεται η αγγειοπλαστική με μπαλόνι, δηλαδή ο ιατρός φουσκώνει με αέρα το μπαλόνι μέσα στο στενωμένο αγγείο. Αυτό βοηθά να διευρυνθεί το αγγείο και να αυξηθεί η ροή του αίματος που περνάει μέσα απ’ αυτό.

Στην εικόνα φαίνονται οι φάσεις διάνοιξης της στένωσης μιας αρτηρίας με καθετήρα που φέρει μπαλόνι αγγειοπλαστικής

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει τοποθέτηση ενός μεταλλικού stent (ενδονάρθηκα) μέσα στο αγγείο για υποστήριξη του τοιχώματός του ώστε να το διατηρήσει ανοικτό. Το stent είναι σωληνάκι με τοίχωμα σε μορφή μεταλλικού πλέγματος, συνήθως κατασκευασμένο από nitinol. Η απόφαση για χρήση stent ή όχι εξαρτάται κυρίως από τη θέση και τη φύση της βλάβης.

Επιστροφή

Γιατί χρειάζομαι θεραπεία;

Από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις που έχουν γίνει, διαπιστώθηκε ότι έχετε σοβαρή στένωση ή πλήρη απόφραξη σε κάποια αρτηρία. Η αιτία της βλάβης είναι συνήθως η αθηροσκλήρυνση, που συχνότερα αφορά τις αρτηρίες των κάτω μελών, οπότε ονομάζεται περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, μπορεί όμως να πάσχει άλλη αρτηρία (όπως π.χ. άνω μέλους, νεφρική, σπλαχνική). Αυτή η αποφρακτική βλάβη μειώνει σημαντικά τη ροή του αίματος προς το αντίστοιχο όργανο (μέλος, νεφρό, έντερο κλπ) με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του οργάνου ή να απειλείται η βιωσιμότητά του.

Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται αγγειοπλαστική σε φλέβες οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικού βαθμού στένωση. Η παρούσα ενημέρωση όμως θα περιοριστεί στην αγγειοπλαστική των βλαβών σε αρτηρίες.

Επιστροφή

Είναι προτιμότερη θεραπεία η αγγειοπλαστική από την εγχείρηση;

Με ορισμένα κριτήρια ο αγγειοχειρουργός σας θα αποφασίσει αν η αποφρακτική βλάβη που έχει η αρτηρία σας είναι κατάλληλη από τεχνικής πλευράς για αγγειοπλαστική, αν η μόνη εφικτή θεραπεία είναι η ανοικτή εγχείρηση (αρτηριακή παράκαμψη με μόσχευμα), αν τόσο η ενδαγγειακή όσο και η ανοικτή επέμβαση είναι κατάλληλες ή αν και οι δυο αυτές μέθοδοι απορρίπτονται.

Κατάλληλες για αγγειοπλαστική γενικά μπορεί να είναι μικρού μήκους βλάβες σε σχετικά μεγάλες αρτηρίες (υποκλείδια αρτηρία στο άνω μέλος, λαγόνιες, μηριαίες και ιγνυακή στο κάτω μέλος, νεφρική αρτηρία).

Ακατάλληλες συνήθως είναι οι βλάβες μεγάλου μήκους και μάλιστα σε μικρές αρτηρίες, οι βλάβες με εξαιρετικά σκληρή αθηρωματική πλάκα, οι βλάβες με φρέσκο θρόμβο μέσα στον αυλό και οι βλάβες σε αγγεία που βρίσκονται σε σπασμό που δεν υποχωρεί.

Επίσης, αν έχετε πολλά προβλήματα υγείας, τα οποία αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της εγχείρησης, τότε μάλλον θα προτιμηθεί η αγγειοπλαστική ως χαμηλότερου κινδύνου. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην εκτεταμένη περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, η εγχείρηση παράκαμψης με μόσχευμα μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Επιστροφή

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την αγγειοπλαστική;

Πριν από την επέμβαση πρέπει να γίνουν ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις, όπως π.χ. εξέταση της πηκτικότητας του αίματος και της νεφρικής λειτουργίας. Συνήθως κάνετε εισαγωγή στο νοσοκομείο την προηγούμενη ημέρα ή το πρωί της επέμβασης.

Ο ιατρός θα σας ζητήσει να έχετε διακόψει για μερικές ημέρες αν παίρνετε αντιπηκτικό φάρμακο (όπως το Sintrom), ενώ συνήθως δεν χρειάζεται να διακόψετε το αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο, όπως είναι η Κλοπιδογρέλη (Iscover, Plavix κλπ) ή η Ασπιρίνη. Επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαθέσιμες για σας 2 φιάλες αίμα πριν υποβληθείτε σε αγγειοπλαστική, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εγκαίρως με το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου που θα σας υποδεχτεί, ώστε να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη ποσότητα αίματος. Επίσης, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα έντυπο ότι καταλαβαίνετε γιατί θα υποβληθείτε στην επέμβαση αυτή, ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπλοκές της και ότι συμφωνείτε να γίνει.

Θα σας ζητηθεί να είστε νηστικοί τουλάχιστον 6 ώρες πριν την επέμβαση. Αν έχετε μειωμένη νεφρική λειτουργία, ενδέχεται να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιος ορός μερικές ώρες πριν την επέμβαση για να προληφθεί επιβάρυνση της νεφρικής σας λειτουργίας από το σκιαγραφικό. Αν έχετε αλλεργία στα σκιαγραφικά ή στο ιώδιο, μπορεί να σας έχει ήδη χορηγηθεί κάποιο φάρμακο προληπτικώς για μείωση του κινδύνου αλλεργικής αντίδρασης.

Επιστροφή

Τι περιλαμβάνει η επέμβαση;

Ο ιατρός θα επιλέξει τη θέση της παρακέντησης συνήθως στην αρτηρία της βουβωνικής χώρας ή του βραχίονα. Θα ξυρίσει την περιοχή και θα καθαρίσει το δέρμα με αντισηπτικό. Μετά θα κάνει μια ένεση με τοπικό αναισθητικό και θα παρακεντήσει την αρτηρία με μια ειδική βελόνα, διαμέσου της οποίας θα προωθήσει ένα κατάλληλο συρμάτινο οδηγό και καθετήρες μικρής διαμέτρου προς την επιθυμητή θέση. Χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, παρακολουθεί την πορεία των καθετήρων και του σκιαγραφικού όπως προβάλλεται με κινούμενες εικόνες στο monitor της τηλεόρασης. Δεν αισθάνεστε καθόλου τους καθετήρες, όπως προωθούνται μέσα στις αρτηρίες, επειδή δεν υπάρχουν απολήξεις νεύρων μέσα σ’ αυτές. Μπορεί να νοιώσετε κάψιμο κάθε φορά που ενίεται το σκιαγραφικό ή τάση να ουρήσετε. Μην ανησυχήσετε, αυτό είναι φυσιολογικό. Στη διάρκεια της εξέτασης, ο ιατρός θα σας ζητήσει να κρατήσετε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα. Επιπλέον μπορεί να σας ζητήσει να μείνετε εντελώς ακίνητος για να είναι καθαρές οι εικόνες.

Κατόπιν, ο ιατρός θα προωθήσει μέχρι την περιοχή της στένωσης/απόφραξης ένα ειδικό καθετήρα, που έχει ένα ξεφουσκωμένο μπαλόνι στην άκρη. Όταν τον τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση, θα φουσκώσει το μπαλόνι όσο χρειάζεται ώστε να διασταλεί επαρκώς η αρτηρία συμπιέζοντας την πλάκα πάνω στο αρτηριακό τοίχωμα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να νοιώσετε κάποια δυσφορία τοπικά. Η διαδικασία αυτή διαρκεί μερικά λεπτά.

Υπάρχει κίνδυνος να στενέψει ξανά ή και να αποφραχθεί εντελώς η αρτηρία στη θέση όπου φουσκώθηκε το μπαλόνι. Αυτό μπορεί να συμβεί σύντομα μετά την επέμβαση, ή μήνες έως έτη αργότερα, και οφείλεται στην ανάπτυξη (νέου) ουλώδους ιστού.

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί ένα μεταλλικό stent μέσα στο αγγείο ώστε να το διατηρήσει ανοικτό. Το stent (ή ενδονάρθηκας), είναι ένα λεπτό μεταλλικό πλέγμα που μοιάζει με ελατήριο και υπάρχει σε διάφορα μεγέθη. Τοποθετείται με ειδικό καθετήρα στο άκρο του οποίου υπάρχει ένα ξεφουσκωμένο μπαλόνι που περιβάλλεται από το stent. Στη συνέχεια φουσκώνεται το μπαλόνι και έτσι ανοίγει το stent. Το μπαλόνι, αφού ξεφουσκωθεί, αφαιρείται, ενώ το stent μένει για υποστήριξη του τοιχώματος της αρτηρίας και για να τη διατηρεί ανοικτή. Τέλος, γίνεται νέα αγγειογραφία για επιβεβαίωση του ότι η αρτηρία έχει ανοίξει αρκετά και το stent είναι σε καλή θέση.

Μετά το τέλος της επέμβασης, ο ιατρός θα αφαιρέσει τον καθετήρα από την αρτηρία και θα πιέσει στη θέση παρακέντησης για 10-20 λεπτά ώστε να μη συμβεί αιμορραγία και ενδέχεται να τοποθετήσει πιεστική επίδεση. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει περίπου μια ώρα.

Επιστροφή

Τι γίνεται μετά την επέμβαση;

Μετά την αγγειοπλαστική θα μεταφερθείτε πίσω στο δωμάτιό σας για παρακολούθηση. Ο ιατρός θα σας ενημερώσει πότε μπορείτε με ασφάλεια να σηκωθείτε από το κρεβάτι για να μην προκληθεί αιμορραγία ή δημιουργία αιματώματος (συλλογή αιμοπηγμάτων) στη θέση παρακέντησης. Το ίδιο βράδυ θα μπορέσετε να πιείτε υγρά και να φάτε λίγο. Επίσης συνήθως θα σας συστηθεί να αρχίσετε ξανά τα φάρμακα που τυχόν είχατε διακόψει για να γίνει η εξέταση.

Αν αισθανθείτε κάποιο ασυνήθιστο σύμπτωμα μετά την επέμβαση, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο νοσηλευτικό προσωπικό ή στον ιατρό. Τέτοια συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, δύσπνοια, αίσθημα ότι παγώνει, μουδιάζει ή πονά ένα χέρι ή ένα πόδι, και προβλήματα γύρω από τη θέση παρακέντησης, όπως αιμορραγία, διόγκωση ή πόνος.

Επιστροφή

Πηγαίνοντας στο σπίτι

Οι περισσότεροι άνθρωποι μένουν στο νοσοκομείο μέχρι το επόμενο πρωί, οπότε παίρνουν εξιτήριο.

Συνεχίστε να πίνετε άφθονα υγρά για 2 ημέρες και αποφύγετε κοπιώδεις δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα σκάλας, την οδήγηση, το γρήγορο βάδισμα και το να σηκώσετε βάρη πάνω από 5kg για λίγες ημέρες. Ο ιατρός θα σας συστήσει να κάνετε μικρές βόλτες και μετά να αναπαύεστε για βαθμιαία επάνοδο στη φυσιολογική σας δραστηριότητα. Μπορείτε να επιστρέψετε στις συνηθισμένες σας δραστηριότητες μόλις αισθανθείτε έτοιμοι. Αν υπάρχει εκχύμωση (μελανιά) στη βουβωνική χώρα, αυτή θα υποχωρήσει σε 5-7 ημέρες.

Επίσης θα σας συστηθεί να παίρνετε Ασπιρίνη ή ένα παρόμοιο φάρμακο, όπως πιθανότατα κάνατε και πριν από την επέμβαση.

Επιστροφή

Υπάρχουν κίνδυνοι από την αγγειοπλαστική;

Κίνδυνοι υπάρχουν σε κάθε επεμβατική ιατρική πράξη. Επιπλοκές της αγγειοπλαστικής μπορεί να είναι εξασθένηση του αρτηριακού τοιχώματος, δημιουργία ψευδοανευρύσματος, διαχωρισμός της αρτηρίας, αιμορραγία, δημιουργία αιματώματος ή λοίμωξη του τραύματος. Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν αποφράξεις στις αρτηρίες περιφερικότερα της πλάκας αν αποσπαστούν συντρίμματα από την πλάκα με την αγγειοπλαστική. Αν αυτές οι αποφράξεις είναι σοβαρές, μπορεί να χειροτερέψει η κυκλοφορία. Σε 1-2% των περιπτώσεων μπορεί να απαιτηθεί αντιμετώπιση στο χειρουργείο.

Σπανίως συμβαίνουν αλλεργικές αντιδράσεις στο σκιαγραφικό. Αν έχετε άλλα ιατρικά προβλήματα, όπως στηθάγχη ή βρογχίτιδα/ άσθμα, μπορεί να συμβεί παροξυσμός τους, αλλά αυτός πολύ σπάνια είναι σοβαρός. Αν έχετε σακχαρώδη διαβήτη ή νεφροπάθεια υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να πάθετε επιπλοκές από το σκιαγραφικό, όπως νεφρική ανεπάρκεια. Για το λόγο αυτό προληπτικώς συνήθως χορηγούνται ενδοφλέβια υγρά από την προηγουμένη ημέρα.

Με την πάροδο του χρόνου αυξάνει η πιθανότητα επαναστένωσης της θεραπευθείσας αρτηρίας. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστείτε επανάληψη της αγγειοπλαστικής ή και εγχείρηση αρτηριακής παράκαμψης αν συμβεί απόφραξη.

Επιστροφή

Πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου;

Για να αποσοβήσετε το ενδεχόμενο να προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη γενικά στις αρτηρίες σας, θα πρέπει να:

  • Διακόψετε εντελώς το κάπνισμα, αν καπνίζετε. Αν συνεχίσετε το κάπνισμα, θα προκαλέσετε μεγαλύτερη βλάβη στις αρτηρίες σας με κίνδυνο για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια και περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία των ποδιών σας
  • Αυξήστε τη σωματική δραστηριότητα και άσκηση, ειδικά την αερόβια, όπως είναι το περπάτημα
  • Διατηρείτε το βάρος σας στα φυσιολογικά επίπεδα
  • Καταναλώνετε τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε ζωικό λίπος
  • Παίρνετε σωστά τη φαρμακευτική σας αγωγή για ρύθμιση υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη κλπ

Επιστροφή

Τελευταία ενημέρωση 10/10/2017