Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi

Λόγοι για να επιλέξετε εμάς

Μερικά από τα σημεία-κλειδιά στα οποία ο κος Ανδρουλακάκης μπορεί να διαφοροποιείται από συναδέλφους του:

 • Εκτενής εκπαίδευση και εμπειρία.
  Το έργο του βασίζεται στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης ιατρικής κατάρτισης – Πολυετής θητεία ως επιμελητής τόσο στο N.H.S. στην Αγγγλία και τη Σκωτία, όσο και στο Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα, εμπειρία χιλιάδων αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, ενεργός συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, μετεκπαιδευτική δραστηριότητα, εν ενεργεία διευθυντής (consultant) Αγγειοχειρουργικής στο NHS (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Διαφάνεια και ακεραιότητα.
  Η προτεινόμενη θεραπεία, είτε συντηρητική είτε επεμβατική, έχει πάντοτε βάση την τεκμηριωμένη και βασισμένη σε ενδείξεις ιατρική επιστήμη, και γίνεται με μοναδικό κριτήριο το όφελος του ασθενή – Σε κάθε ασθενή χορηγούμε προσωπική επιστολή-γνωμάτευση μετά την επίσκεψη στο ιατρείο ώστε να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια σχετικά με τη διάγνωση και τις συστάσεις μας
 • Ο ασθενής στο επίκεντρο.
  Το σχέδιο θεραπείας διαμορφώνουμε στα μέτρα κάθε ασθενή λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτιμήσεις για τον τύπο αναισθησίας και δίνοντας μεγάλη σημασία στη γρήγορη αποκατάσταση και το χαμηλό κόστος – Προτιμούμε τις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες όποτε αυτό είναι ενδεδειγμένο και εφικτό
 • Ήπια προσέγγιση.
  Παρέχουμε εξαιρετική πληροφόρηση στον ασθενή και τους οικείους του σε όλες τις φάσεις της θεραπείας με σεβασμό και κατανόηση κάθε φορά – Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο να σας ακούσουμε και να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματά σας
 • Συνεχής ανέλιξη.
  Ανασκοπούμε τακτικά την ικανοποίηση των ασθενών για διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας – Η γνώμη σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη

Τελευταία ενημέρωση 06/06/2022