Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi

Πληροφορίες Ασφαλειών

Μια ερώτηση που μας κάνουν μερικές φορές οι ασθενείς πριν έρθουν για θεραπεία είναι «Πόσο θα κοστίσει;». Αρκετές φορές εκπλήσσονται ευχάριστα όταν ακούν ότι η θεραπεία τους καλύπτεται από την ασφάλειά τους.

Κατά τη πρώτη σας συνάντηση, ο αγγειοχειρουργός αφού πάρει λεπτομερές ιστορικό και σας εξετάσει, θα συζητήσει μαζί σας τη διάγνωση και θα σας ενημερώσει για τις θεραπευτικές δυνατότητες. Συνήθως πληρώνετε εσείς το κόστος της επίσκεψης, και κατόπιν υποβάλλετε την απόδειξη στην ιδιωτική σας ασφάλεια, η οποία ενδέχεται να καλύπτει το σύνολο ή μέρος του.

Θα συζητήσουμε μαζί σας επίσης για το κόστος της επέμβασης, που περιλαμβάνει τις αμοιβές των ιατρών και τα έξοδα της νοσηλείας. Οι επεμβάσεις κοστολογούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες με βάση την κατηγοριοποίησή τους ως πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, βαρείες και εξαιρετικά βαρείες ανάλογα με το βαθμό βαρύτητάς τους και τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Για τα έξοδα νοσηλείας σας στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, γίνονται αντίστοιχα χρεώσεις με βάση τον κωδικό ΚΕΝ, δηλαδή, το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο που έχει θεσπίσει το Ε.Σ.Υ. για την κάθε ιατρική πράξη-επέμβαση. Από την εμπειρία μας, εφόσον μας γνωστοποιήσετε τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχετε, συνήθως είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε αν η ιδιωτική σας ασφάλεια καλύπτει το σύνολο ή μέρος του κόστους. Σε αρκετές περιπτώσεις, το ποσό που δεν καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλεια μπορεί να καλύπτεται σχεδόν εξολοκλήρου από το δημόσιο ταμείο στο οποίο είστε ασφαλισμένοι.

Εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας από την ασφάλεια.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Τελευταία ενημέρωση 03/03/2015