Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi

Η ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής

Αγγειοχειρουργική ή Χειρουργική των Περιφερικών Αγγείων [Peripheral Vascular Surgery] είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων και του τραύματος των αιμοφόρων αγγείων, δηλαδή των αρτηριών και των φλεβών, καθώς και των λεμφοφόρων αγγείων του σώματος. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις των αγγείων της καρδιάς, των πνευμόνων και του εγκεφάλου.

Η Αγγειοχειρουργική δεν είναι τόσο ελκυστική στα μάτια του κοινού όσο είναι η Καρδιοχειρουργική. Η καρδιά, όπως είναι προφανές, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος του κυκλοφορικού (ή καρδιο-αγγειακού) συστήματος, αλλά είναι ακριβώς και μόνο αυτό: ένα μέρος του. Το υπόλοιπο αγγειακό δένδρο είναι εξίσου σημαντικό και οι παθήσεις του μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρότατα προβλήματα ζωτικών οργάνων, σε ακρωτηριασμούς και σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι παθήσεις των αγγείων είναι συχνές, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει η δέουσα προβολή της αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης θεραπείας τους, που σημαίνει ότι πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο όταν οι συνέπειές τους έχουν πλέον γίνει μη αναστρέψιμες.

“Οι αγγειακές παθήσεις έχουν την ίδια εξάπλωση με τους καρκίνους και τις καρδιοπάθειες και ευθύνονται για το 40% των θανάτων. Αυτό οδηγεί σε πάνω από 200.000 θανάτους ανά έτος (στο Ηνωμένο Βασίλειο), πολλοί από τους οποίους μπορούν να αποφευχθούν”
The Circulation Foundation

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων πέραν της αλλαγής ορισμένων συνηθειών του τρόπου ζωής (όπως διακοπή καπνίσματος, υγιεινή διατροφή και τακτική άσκηση) μπορεί να είναι είτε συντηρητική (δηλαδή μη χειρουργική), με φάρμακα, ειδικά προϊόντα κλπ, είτε επεμβατική, όταν απαιτείται κάποια χειρουργική ή ενδαγγειακή επέμβαση ή συνδυασμός τους.

Είναι αυτονόητο ότι ο μόνος κατάλληλος ιατρός για να καθοδηγήσει και να αντιμετωπίσει θεραπευτικά ασθενείς με παθήσεις των περιφερικών αγγείων είναι ο αγγειοχειρουργός, ο οποίος έχει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της Αγγειοχειρουργικής και διαθέτει τον τίτλο άσκησης της ειδικότητας αυτής.

Δυστυχώς, έχουν παρατηρηθεί και στη χώρα μας κρούσματα καθοδήγησης ασθενών με αγγειακές παθήσεις από ιατρούς άλλης ειδικότητας – που δεν είναι αγγειοχειρουργοί – οι οποίοι μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις προβαίνουν ακόμη και σε επεμβατική αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές βέβαια δεν μπορεί να έχει γίνει σωστή ενημέρωση του ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, την προτεινόμενη ιατρική πράξη και τις τυχόν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο ασθενής να μπορέσει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των παραγόντων και των συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρήσει, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων (Άρθρο 11.1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας). Όπως έχει μάλιστα διαπιστωθεί σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ο ιατρός της άλλης ειδικότητας δεν έχει ενεργήσει με βάση τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης.