Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Προφίλ

Η φιλοσοφία μας

Είναι πεποίθησή μας ότι κάθε ιατρός έχει την υποχρέωση να μοχθεί διαρκώς για να προσφέρει άριστη φροντίδα στους ασθενείς του. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον συνδυάζει δυο προϋποθέσεις:

    1. Να διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο ιατρικών γνώσεων και εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει ο ίδιος να συντηρεί με τη δια βίου συνεχιζόμενη ιατρική κατάρτισή του
    2. Να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης και όχι με βάση άλλα κριτήρια, π.χ. οικονομικά

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Σημαντική για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι η πρώτη επίσκεψη του ασθενή, οπότε θα ληφθεί  προσεκτικό ιστορικό από τον ιατρό, θα γίνει λεπτομερής κλινική εξέταση, θα συζητηθεί η διάγνωση και θα γίνει η ενημέρωση για την κατάλληλη θεραπεία.

Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, την πιθανή πρόγνωση, τους στόχους της προτεινόμενης ιατρικής πράξης με τα προσδοκώμενα οφέλη και τις ενδεχόμενες επιπλοκές αυτής, καθώς και τις τυχόν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Μόνο έτσι μπορεί ο ασθενής να σχηματίζει ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων και των συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί ανάλογα στη λήψη αποφάσεων. Κάποιες φορές, ο ασθενής έρχεται με ανακριβή ή ακόμη και εσφαλμένη πληροφόρηση για το αγγειακό του πρόβλημα. Στόχος μας είναι κάθε ασθενής που μας επισκέπτεται να αποκτά θεαματικά σαφέστερη κατανόηση του αγγειακού του προβλήματος.

Η ιατρική γνώμη είναι πειστική και αποκτά επαγγελματική υπόσταση όταν δίδεται εγγράφως. Σε όλες τις προηγμένες ιατρικά χώρες μετά από κάθε επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, αυτός υποχρεωτικά συντάσσει και αποστέλλει επιστολή-γνωμάτευση προς τον προσωπικό (οικογενειακό ή γενικό) ιατρό του ασθενή σχετικά με το τρέχον ιατρικό πρόβλημα, όπου αναφέρεται η πιθανή διάγνωση, η συστηθείσα θεραπεία κλπ. Μάλιστα, χωρίς αυτή την επιστολή δε δικαιολογείται αμοιβή προς τον ιατρό. Εμείς χορηγούμε τέτοια ιατρική επιστολή-γνωμάτευση στον ίδιο τον ασθενή, κάτι που θεωρούμε πιο πρόσφορο για την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, στους ασθενείς τους οποίους εισάγουμε σε κλινική για επέμβαση ή απλή νοσηλεία, χορηγούμε ενημερωτικό σημείωμα εξόδου και ενημερώνουμε τον προσωπικό τους ιατρό απευθείας όποτε απαιτείται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ

Λίγα λόγια για την ασφάλεια. Ο ασθενής που υποβάλλεται σε επέμβαση αφήνεται στα χέρια του χειρουργού του. Ο χειρουργός οφείλει να διενεργεί δοκιμασμένες θεραπευτικές τεχνικές που θα υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του ασθενή και όχι τυχόν νέες που μπορεί να διαφημίζονται σε διάφορα μέσα αλλά είναι ακόμη υπό δοκιμή. Εμείς εφαρμόζουμε πάντοτε σύγχρονες αγγειοχειρουργικές και ενδαγγειακές τεχνικές, οι οποίες έχουν επιτυχώς περάσει τη δοκιμασία του χρόνου. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η γρήγορη αποκατάσταση του ασθενή.

Ο επαγγελματισμός και η ήπια προσέγγισή μας εμπνέουν εμπιστοσύνη και δίνουν θάρρος στον ασθενή. Θεωρούμε σημαντικό να διατηρήσουμε επαφή με τον ασθενή μας και μετά την επέμβαση συνεχίζοντας την προσεκτική ιατρική παρακολούθηση [follow-up], ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.