Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Αγγειακές Παθήσεις

Παγίδευση ιγνυακής αρτηρίας

Αυτή η ενημέρωση δε σκοπεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση, διάγνωση και θεραπεία. Οι ασθενείς που διαβάζουν άρθρα σ’ αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να αξιολογήσουν τις πληροφορίες προσεκτικά με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού τους.

Τι είναι η παγίδευση της ιγνυακής αρτηρίας;

Η αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα το κάτω άκρο περνάει πίσω από το γόνατο. Το τμήμα της αρτηρίας στο ύψος αυτό ονομάζεται ιγνυακή αρτηρία. Η παγίδευσή της ιγνυακής αρτηρίας είναι μια σπάνια ανωμαλία που συμβαίνει κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Η υποκείμενη ανατομική παθολογική κατάσταση είναι συνήθως η ανώμαλη θέση της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου μυός (ενός μυός της γαστροκνημίας) που παρεκτοπίζει την αρτηρία προς τα έσω και την συμπιέζει.

Συγκριτικά φαίνονται δυο δεξιά κάτω άκρα εκ των όπισθεν: Η ανατομία στο σχήμα ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι φυσιολογική, δηλαδή η ιγνυακή αρτηρία (με κόκκινο χρώμα) βρίσκεται μεταξύ των δυο κεφαλών του γαστροκνημίου μυός. Αντιθέτως, στο σχήμα ΔΕΞΙΑ, υπάρχει παγίδευση της αρτηρίας που παρεκτοπίζεται προς τα έσω από την έσω κεφαλή του μυός (βέλος). Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χειρουργική διαίρεση του υπευθύνου μυός.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, η αρτηρία συμπιέζεται από μια ινώδη ταινία ή από τον ιγνυακό μυ.

Επιστροφή

Τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει αυτή η κατάσταση;

Αυτή η ανώμαλη ανατομική σχέση προκαλεί συμπίεση της αρτηρίας και μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβωση και απόφραξή της ή στη δημιουργία ανευρύσματος. Με τη μείωση της ροής αίματος διαμέσου της αρτηρίας προκαλείται διαλείπουσα χωλότητα, δηλαδή πόνος στη γαστροκνημία (γάμπα) ή και χαμηλότερα στο πόδι, μούδιασμα ή “κρύο πόδι”. Τα ενοχλήματα εμφανίζονται μετά άσκηση, συνήθως μάλιστα έντονη (π.χ. γρήγορο βάδισμα ή τρέξιμο) και εξαφανίζονται μετά από μερικά λεπτά ξεκούρασης.

Η παγίδευση της ιγνυακής αρτηρίας συμβαίνει εννέα φορές συχνότερα στους άνδρες. Ο τυπικός ασθενής είναι νέος αθλητικός άνδρας με μυώδεις γαστροκνημίες.

Επιστροφή

Πόσο εύκολη είναι η διάγνωση της παγίδευσης της ιγνυακής αρτηρίας;

Η διάγνωση μπορεί να μην είναι εύκολη. Κατά την αντικειμενική εξέταση, οι περιφερικές σφύξεις μπορεί να είναι φυσιολογικές μεν σε ουδέτερη θέση, αλλά καταργούνται με την ενεργητική πελματιαία κάμψη έναντι αντίστασης ή με την παθητική ραχιαία κάμψη του ποδιού. Όμως, επειδή η κατάργηση των σφύξεων με την πρώτη δοκιμασία συμβαίνει σε ποσοστό πάνω από το 50% των φυσιολογικών ατόμων, οπότε και το υπερηχογράφημα triplex της αρτηρίας μπορεί να δώσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται δήθεν για παγίδευση (δηλαδή, ψευδώς θετικό αποτέλεσμα), πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσουν ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις για να θεμελιωθεί η διάγνωση. Τέτοιες είναι σήμερα η αξονική αγγειογραφία (CTA) και η μαγνητική αγγειογραφία (MRA), ενώ η ψηφιακή αγγειογραφία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις.

Επιστροφή

Χρειάζεται να γίνει θεραπεία εφόσον διαγνωστεί παγίδευση ιγνυακής;

Χωρίς θεραπεία η παγίδευση της ιγνυακής αρτηρίας μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβωση της αρτηρίας ή σε δημιουργία ανευρύσματος με δυσάρεστες επιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις ανατομικής παγίδευσης της ιγνυακής συνιστάται να γίνει κατάλληλη χειρουργική θεραπεία.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την χειρουργική αποσυμπίεση της αρτηρίας με μυοτενόντιο διατομή (συνήθως διαίρεση της έκφυσης της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου μυός). Σε περίπτωση θρόμβωσης ή δημιουργίας ανευρύσματος, θα απαιτηθεί επιπλέον αντικατάσταση του πάσχοντος τμήματος της αρτηρίας με φλεβικό μόσχευμα. Η ενδοαγγειακή θεραπεία μόνη της χωρίς διόρθωση της παγίδευσης δεν είναι αποτελεσματική και ο κίνδυνος να συμβεί πάλι απόφραξη θα είναι μεγάλος.

Επιστροφή

Τελευταία ενημέρωση 10/10/2015