Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Διάγνωση

Υπερηχογράφημα triplex αγγείων

Αυτή η ενημέρωση δε σκοπεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση, διάγνωση και θεραπεία. Οι ασθενείς που διαβάζουν άρθρα σ’ αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να αξιολογήσουν τις πληροφορίες προσεκτικά με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού τους.

Τι είναι το υπερηχογράφημα triplex;

Το υπερηχογράφημα triplex (ή υπερηχογράφημα duplex έγχρωμης ροής) συνδυάζει τις πληροφορίες της συμβατικής υπερηχογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο με Doppler. Επίσης, με την εξέταση αυτή ο ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίμα στο αγγείο και μετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι, μπορεί να ελέγξει την πορεία του αγγείου, να υπολογίσει το μέγεθός του και το βαθμό στένωσής του, αν υπάρχει.

Το συμβατικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί υπερήχους (κύματα ήχου τα οποία δεν μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί). Ένας υπολογιστής μετατρέπει τα κύματα σε δισδιάστατες ασπρόμαυρες εικόνες, που λέγονται απεικόνιση B-mode.

Το υπερηχογράφημα με Doppler μετράει το πώς τα κύματα ήχου ανακλώνται σε κινούμενα αντικείμενα, εν προκειμένω στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος, και στέλνει τις πληροφορίες στον υπολογιστή, ο οποίος παράγει έγχρωμες εικόνες που απεικονίζουν τη ροή και ορισμένες αλλοιώσεις των αγγείων.

Η εξέταση triplex, επομένως, συνδυάζει τις πληροφορίες για τη δομή με τις πληροφορίες για τη ροή στο αγγείο.

Ο ιατρός σας μπορεί να ζητήσει αυτή την εξέταση για μελέτη ορισμένων αγγειακών παθήσεων, όπως π.χ.

Η εξέταση αυτή συνήθως γίνεται σε διαγνωστικό κέντρο, νοσοκομείο ή και ιατρείο, από ιατρό με ειδική εκπαίδευση. Η διάρκειά της εξαρτάται και από το πόσα και ποια ακριβώς αγγεία εξετάζονται και είναι ανώδυνη.

Επιστροφή

Τι προετοιμασία χρειάζομαι;

Για τους περισσότερους τύπους υπερηχογραφήματος triplex που δεν αφορούν εξέταση στην κοιλιά δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Όμως, για εξέταση αγγείων της κοιλιάς μπορεί να σας ζητηθεί να είστε νηστικοί αποβραδίς, για να μειωθούν τα αέρια στα έντερα, επειδή θα εμποδίζουν τους υπερήχους να περάσουν.

Επιστροφή

Πώς γίνεται η εξέταση;

Πριν αρχίσει η εξέταση θα πρέπει να καθίσετε ή να ξαπλώσετε όπου σας δείξουν.

Κατόπιν θα απλώσουν πάνω στο δέρμα της περιοχής που θα εξεταστεί ένα ειδικό gel, για καλύτερη διάδοση των υπερήχων. Ο εξεταστής πιέζει τον ηχοβολέα πάνω στο δέρμα σας και τον μετακινεί μπρος πίσω. Αυτό μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό αλλά δεν πονάει. Κατά τη μετακίνηση αυτή ο ηχοβολέας στέλνει πληροφορίες στον υπολογιστή και εμφανίζονται οι εικόνες στην οθόνη.

Στη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να ακούτε ένα ρυθμικό ήχο σαν φύσημα που αντιπροσωπεύει τη ροή του αίματος στο εξεταζόμενο αγγείο.

Επιστροφή

Τι να περιμένω μετά την εξέταση;

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες και μπορείτε να επιστρέψετε στις δραστηριότητές σας κανονικά.

Επιστροφή

Τελευταία ενημέρωση 22/02/2014