Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi

Πρόληψη

Στον τομέα της υγείας, ως πρόληψη νοείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών μείωσης του κινδύνου επιβάρυνσης της υγείας. Διαχρονικά επίκαιρη παραμένει η ιπποκράτειος ρήση: «Ασφάλεια εστί το προνοείν και προλαμβάνειν. Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν».

Κύριος ρόλος της πρόληψης είναι η αποφυγή του πρώιμου θανάτου και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Στην πρόληψη των αγγειακών παθήσεων μπορεί να συμβάλλει η ενημέρωση και η ορθή αγωγή υγείας των ατόμων ήδη από τη νεαρή τους ηλικία. Η εφαρμογή συστάσεων, όπως να μην αρχίσει κάποιος ποτέ το κάπνισμα, να αθλείται τακτικά, να έχει υγιεινή διατροφή, να μάθει να διαχειρίζεται καλά το στρες χωρίς άγχος και να κάνει τον κατάλληλο προληπτικό έλεγχο στην κατάλληλη ηλικία, μπορεί να αποτελέσει «επένδυση με μεγάλη απόδοση».