Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Διάγνωση

Αναίμακτος έλεγχος Doppler αγγείων

Αυτή η ενημέρωση δε σκοπεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική ιατρική πληροφόρηση, διάγνωση και θεραπεία. Οι ασθενείς που διαβάζουν άρθρα σ’ αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να αξιολογήσουν τις πληροφορίες προσεκτικά με τη βοήθεια του θεράποντα ιατρού τους.

Τι είναι αυτή η εξέταση;

Η εξέταση ενός αγγείου με υπερηχογραφία ροής Doppler δίνει πληροφορίες για τη ροή του αίματος μέσα στο αγγείο (αρτηρία ή φλέβα) που εξετάζεται.

Η υπερηχογραφία με Doppler μετράει το πώς τα κύματα υπερήχων ορισμένης συχνότητας ανακλώνται σε κινούμενα αντικείμενα, εν προκειμένω στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος. Στο μικρό υπολογιστή της συσκευής γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών και τα ανακλώμενα κύματα μετατρέπονται σε ακουστά ηχητικά κύματα. Στη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να ακούτε ένα ρυθμικό ήχο σαν φύσημα που αντιπροσωπεύει τη ροή του αίματος στο εξεταζόμενο αγγείο.

Μερικές φορητές συσκευές έχουν τη δυνατότητα καταγραφής των κυματομορφών σε χαρτί.

Επιστροφή

Ποια αγγεία μπορούν να μελετηθούν με φορητό Doppler;

Με το φορητό Doppler μπορεί γενικά να γίνει μελέτη:

  1. σχετικά επιφανειακών αρτηριών των άνω και κάτω άκρων, ώστε να ελεγχθεί η ποιότητα της αρτηριακής ροής με βάση το σήμα (είτε ακουστό είτε σε καταγραφή στο χαρτί), το οποίο μπορεί να είναι μονοφασικό (πτωχό), διφασικό (μέτριο) ή τριφασικό (φυσιολογικό) και να γίνει μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη πίεσης [ankle-brachial pressure index, ABPI], δηλαδή μέτρηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης του κάτω μέλους και σύγκρισή της με τη συστολική αρτηριακή πίεση των άνω μελών
  2. επιπολής φλεβών, κυρίως στα κάτω άκρα, με σκοπό να ελεγχθεί αν υπάρχει παλινδρόμηση της ροής του αίματος σ’ αυτές (γίνεται σε όρθια ή ημικαθιστή θέση)
  3. μοσχευμάτων που έχουν εμφυτευθεί σε επιπολής θέσεις

Επιστροφή

Τελευταία ενημέρωση 22/02/2014