Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi Οι Υπηρεσίες μας

Ενδοαγγειακή χειρουργική

Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις, όπως είναι η αγγειοπλαστική με μπαλόνι με ή χωρίς τοποθέτηση stent και η ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος, έχουν μεν σχετικά μικρότερη βαρύτητα από τις αντίστοιχες ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις των αρτηριών, γίνονται όμως επίσης συχνά για να αποτρέψουν μια αναπηρία ή επειδή απειλείται η ίδια η ζωή του ασθενή και απαιτούν εξίσου υψηλά επίπεδα κατάρτισης της ιατρικής ομάδας.  Φυσικά, προϋπόθεση επιτυχίας είναι η προσεκτική επιλογή των ασθενών και η μεθοδική φροντίδα τους για πρόληψη επιπλοκών.

Τις επεμβάσεις αυτές διενεργούμε σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, πλήρως εξοπλισμένα σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Η ομάδα μας που διενεργεί αυτές τις επεμβάσεις, απαρτίζεται – εκτός από τον αγγειοχειρουργό – από επεμβατικό ακτινολόγο, τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό και χειριστές του ακτινολογικού μηχανήματος. Στην ενδαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων απαραιτήτως συμμετέχει αναισθησιολόγος με εμπειρία σε τέτοιες επεμβάσεις.

Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις γενικά κατηγοριοποιούνται (ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα) ως μεγάλες, βαρείες ή εξαιρετικά βαρείες.