Επικοινωνια
με e-mail »
ηρακλειο κρητησ
2810 282123
giatroi

Όσοι παίρνουν αντιπηκτικά για κολπική μαρμαρυγή πρέπει να ελέγχουν τακτικά το INR, αλλιώς αυξάνει ο κίνδυνος εγκεφαλικού

Οι ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με κουμαρινικό αντιπηκτικό (όπως Panwarfin ή Sintrom) για κολπική μαρμαρυγή πρέπει να ελέγχουν σε τακτά διαστήματα ότι η αγωγή τους είναι επαρκής, δηλαδή να διατηρούν το INR σε θεραπευτικά επίπεδα (μεταξύ 2,0 και 3,5), αλλιώς έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από μελέτη με παρακολούθηση ασθενών του Καναδικού Μητρώου Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Potentially preventable strokes in high-risk patients with atrial fibrillation who are not adequately anticoagulated, Περιοδικό “Stroke”, Ιαν. 2009).

Η κολπική μαρμαρυγή τετραπλασιάζει τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου. Είναι γνωστό ότι η αντιπηκτική αγωγή μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή κατά τα δυο τρίτα. Σ’ αυτούς τους ασθενείς πρέπει το INR να διατηρείται μεταξύ 2,0 και 3,5. Αν το INR είναι κάτω από 2,0 δεν προστατεύεται ο ασθενής, ενώ ο κίνδυνος παρενεργειών (αιμορραγίας) από το αντιπηκτικό αυξάνει απότομα όταν το INR υπερβεί το 4,0.

Στην παραπάνω μελέτη, βρέθηκε ότι από τους ασθενείς που έπαθαν ισχαιμικό εγκεφαλικό (είτε το πρώτο τους είτε επόμενο) και ενώ θα έπρεπε να παίρνουν αντιπηκτική αγωγή, επειδή ήσαν αυξημένου κινδύνου και είχαν κολπική μαρμαρυγή, οι περισσότεροι είτε δεν έπαιρναν καθόλου κουμαρινικό αντιπηκτικό είτε μολονότι το έπαιρναν είχαν υποθεραπευτικό INR (<2,0).

Επίσης, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί από τους ασθενείς της μελέτης κακώς δεν έκαναν καμία σχετική αγωγή (ούτε αντιπηκτική ούτε αντιαιμοπεταλιακή ούτε άλλη αντιθρομβωτική).